zombihuume

 

Salofa ehkäisee fentanyylihaittoja Suomessa


Nuorten huumekuolemien lisääntyminen Suomessa on vakava huolenaihe. Tilastot osoittavat, että toissavuonna huumekuolemien määrä alle 30-vuotiaiden keskuudessa oli kaksinkertainen verrattuna liikennekuolemiin. Salofan huumetesteillä voidaan ehkäistä huumeista aiheutuvia kuolemia ja tarjota nuorille turvallisempi tulevaisuus.

Salofan terveysteknologiatuotteilla voidaan monipuolisesti testata huumevalmisteiden käyttöä ja tarjota apua ja ohjausta sitä tarvitseville. Siksi ne sopivat hyvin myös suomalaisnuorten terveyden tukemiseen ja huumekuolemien ehkäisyyn.

“Haluamme Salofalla tarjota välineitä ja ratkaisuja, jotka auttavat ehkäisemään huumausaineiden aiheuttamia kuolemia ja edistävät turvallisempaa yhteiskuntaa. Huumetestit voivat olla tärkeä työkalu päihdeongelmien tunnistamisessa ja varhaisessa puuttumisessa”, kertoo Salofan tehtaanjohtaja Jarmo Nykänen.

Apua “zombie-huumeen” testaamiseen

Huoli huumekuolemista on kasvanut Yhdysvalloista maailmalle leviävän Tranq-huumeen mukana. Euroopan huumeraportissa ja Suomenkin mediassa huomioidun huumeen kerrotaan muuttavan käyttäjänsä zombien kaltaiseen tilaan, ja on saanut siitä nimensä.

“Huume on ksylatsiinin ja fentanyylin sekoitus. Salofan huumetesti tunnistaa nämä aineet ja voi siten auttaa huume-epidemian leviämisessä”, Nykänen sanoo.

Salofan huumetestien käyttömahdollisuudet ovat moninaiset. Ne voivat olla osa päihdevalistusta ja ennaltaehkäisevää työtä, jossa nuorille kerrotaan huumeiden riskeistä ja annetaan mahdollisuus kokeilla huumetestejä.

“Huumetesteillä voimme tukea nuoria tekemään tietoisia päätöksiä ja herättää keskustelua päihteiden käytön vaaroista. Lisäksi testit voivat auttaa havaitsemaan päihdeongelmia varhaisessa vaiheessa ja ohjaamaan apua tarvitsevat oikeiden hoitopalveluiden piiriin", Nykänen tiivistää.

Yhteistyön kautta lisää turvallisuutta nuorille

Yhteistyö päihdealan tukijärjestö Tukikohta ry:n kanssa vahvistaa Salofan ponnisteluja huumekuolemien ehkäisemiseksi. Järjestö tarjoaa tärkeää tukea huumetestien saatavuudessa ja tulosten tulkinnassa.

"Yhteistyö Tukikohta ry:n kanssa mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan huumekuolemien ehkäisyyn. Yhdessä voimme tarjota laajempaa tukea nuorille ja heidän läheisilleen päihdeongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja hoitopoluille ohjautumisessa", Nykänen korostaa.

Salofa on myös sitoutunut jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja huumekuolemien ehkäisemiseksi ja nuorten terveyden tukemiseksi. Onkin tärkeää muistaa, että huumekuolemien ehkäisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia toimenpiteitä sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

"Kattava lähestymistapa huumekuolemien ehkäisemisessä edellyttää investointeja päihdekasvatukseen, tukipalveluihin, haittojen vähentämiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Meidän on tehtävä yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kanssa luodaksemme turvallisemman yhteiskunnan nuorillemme", Nykänen painottaa.

Huumetestejä tarjoavan Salofan ja Tukikohta ry:n yhteistyö on askel eteenpäin huumekuolemien ehkäisyssä ja nuorten terveyden tukemisessa. Tavoitteena on tarjota tehokkaita työkaluja, resursseja ja tukea nuorille päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon. Yhteiskunnan laajempi sitoutuminen ja yhteistyö ovat keskeisiä huumekuolemien torjunnassa ja nuorten turvallisuuden edistämisessä.